NoNoobs 2011/12/13 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021/2022 Zaloguj Załóż nowe konto
Przypomnij hasło
Facebook Linked In
prevnext
Kacper Gugała Marcin Misztal Marcin Grzeszczuk Damian Wiszowaty Tomasz Woźniak Krzysztof Nowicki Tamara Bolsewicz Bartosz Wójcik Andrius Mikalauskas Ecommerce Trends - Shopware Call_for_speakers Speakers

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

1. Administratorem Panstwa danych osobowych jest spółka Fireball z siedzibą w 01-625 Warszawa, ul. Mickiewicza 37/58 e-mail: kontakt@ecommercetrends.pl, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000471536 o kapitale zakładowym 5 000,00zł, NIP 5242762259.

Fireball Sp. z o.o. szanuje prawo użytkowników do prywatności. Dba, ze szczególna troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegając ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich. Chcielibyśmy, by każdy Internauta korzystający z naszych usług i odwiedzający nasze witryny czuł się w pełni bezpiecznie, stąd wprowadzone, na niektórych witrynach, systemy rejestracji i logowania. Rejestracja nie jest wymagana do przeglądania treści serwisów.

2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia.

3. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do realizacji usługi.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.

5. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

9. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą. 

10. Rejestracja, dane osobowe

W formularzu rejestracyjnym konferencji i warsztatów należy podać dane osobiste, takie jak: imię i nazwisko, adres instytucji, numery kontaktowe, adres email, login i hasło, niezbędne do korzystania z niektórych funkcji i treści witryny. W formularzu należy też zaznaczyć, czy jest się zainteresowanym otrzymywaniem informacji o nowych ofertach, usługach i konkursach organizowanych przez Fireball Sp. z o.o. , a także - zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych (ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z ich brzmieniem po nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej) - wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów Fireball Sp. z o.o.

Poza formularzem rejestracyjnym, dane osobowe użytkowników mogą być zbierane przy okazji świadczenia innych usług lub organizowania konkursów na stronach Fireball.

Należy pamiętać, że wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie przez NoNoobs.pl jego danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych.

Przetwarzamy dane użytkownika odbywa się,  m. in. w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania produktów, badania rynku i opinii publicznej. Dane te pomagają nam w określeniu upodobań użytkowników, a tym samym - doskonaleniu kierowanej do nich oferty. Korzystamy ponadto z informacji o użytkownikach dla sprawniejszego organizowania promocji i konkursów. Wiedząc do kogo mają one być skierowane, łatwiej definiujemy ich ostateczną formułę i kształt.

11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

 

Cookies

Innym sposobem zbierania przez nas informacji o użytkownikach jest stosowanie mechanizmu "cookies". Cookies to pliki tekstowe, które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego użytkownika, dzięki czemu będzie mógł go "rozpoznać" przy ponownym połączeniu.

Fireball Sp. z o.o. używa cookies do zapamiętania informacji o internautach. Rozpoznajemy ich po to, by dowiedzieć się, jakiej informacji potrzebują i szukają na naszych stronach. Wiedząc, które witryny odwiedzają częściej niż pozostałe, możemy stać się dla Nich znacznie ciekawszym i bogatszym serwisem niż dotychczas. To użytkownicy dają nam wiedzę o tym, w jakim kierunku rozwijać strony już istniejące, jakim wymaganiom musimy jeszcze sprostać, co uzupełnić, co stworzyć nowego, by odpowiedzieć na ich oczekiwania i potrzeby. Tak więc korzystając z witryn NoNoobs.pl, sami Internauci decydują o przyszłym ich kształcie.

Pliki cookies są wykorzystywane przez Fireball Sp. z o.o. także w celach:

1. statystycznych (tworzenie statystyk dla potrzeb wewnętrznych w ramach współpracy z naszymi kontrahentami, w tym reklamodawcami.

2. związanych z ankietami przeprowadzanymi na stronach Fireball - w szczególności aby uniknąć wielokrotnej prezentacji temu samemu odbiorcy tej samej ankiety oraz aby prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców;

Cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z danego serwisu. W żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Należy podkreślić, że cookies nie służą identyfikacji konkretnych użytkowników, na ich podstawie Fireball Sp. z o.o. nie ustala tożsamości użytkowników.

Każdy użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia tego mechanizmu udostępnianej w przeglądarce internetowej.

Jak wykorzystujemy zebrane dane

Zbierane przez nas dane osobowe służą do rejestracji w naszym systemie, pomagają w przetwarzaniu transakcji handlowych, odpowiadaniu na zgłoszenia z formularzy kontaktowych, wykorzystywane są do wysyłania ofert promocyjnych oraz newsletterów.

Nie sprzedajemy danych osobowych dotyczących użytkowników i klientów naszej witryny firmom trzecim. Możemy wykorzystywać gromadzone informacje w celu kontaktu z użytkownikami, związanego z oferowanymi produktami i usługami oraz, w zakresie w jakim Użytkownik wyrazi na to zgodę, przez podmioty powiązane, w tym niezależnych dostawców i partnerów biznesowych.

Dane zbierane podczas rejestracji wykorzystywane są wyłącznie do umożliwienia logowania w serwisie. Rejestracja jest obowiązkowa jeżeli chcesz dokonać zgłoszenie i zakupu wejściówki na wydarzenie organizowane przez Fireball Sp. z o.o.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu wykorzystywane są do realizacji transakcji, w tym pobrania pieniędzy oraz wysłania zamówionych produktów lub usług i mogą być w tym celu przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze, nie będą jednak wykorzystywane w żadnym innym celu. Podanie danych jest obowiązkowe i jest warunkiem realizacji transakcji zakupu.

Zapisanie się do newslettera lub wyrażenie zgody na jego otrzymywanie w innej formie, oznacza możliwość wykorzystania podanych danych do wysyłki zamówionych materiałów promocyjnych i informacyjnych. Chroniąc prywatność użytkowników, udostępniamy możliwość rezygnacji z otrzymywania takich wiadomości.

Informacje zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób kontaktujemy się z użytkownikami

Dokonanie transakcji zakupu, równoznaczne jest z otrzymaniem od nas wiadomości e-mail dotyczących przeprowadzonej transakcji.

Zapisanie się do newslettera lub wyrażenie zgody na jego otrzymywanie w innej formie, równoznaczne jest z wysyłką wiadomości e-mail z ofertami promocyjnymi i informacjami o nowościach, produktach i usługach.

Przechowywanie i zabezpieczenie danych

Dane osobowe użytkowników przechowywane są w czasie korzystania z serwisu oraz po tym terminie w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za zakupione produkty lub usługi. Za zgodą użytkownika zebrane informacje mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez administratora. Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane ze szczegółami płatności zebrane w celu przeprowadzenia transakcji handlowych, są szyfrowane przed transmisją od użytkownika. Komunikacja między komputerem użytkownika a naszym serwerem, w czasie zbierania danych osobowych i dokonywania transakcji zakupu, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Odpowiedzialność użytkowników

Wszyscy użytkownicy korzystający z serwisu są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swojego konta użytkownika. Użytkownicy zobowiązani są do przechowywania hasła do konta w sposób bezpieczny i nie udostępniania go osobom trzecim. W przypadku wykorzystywania komputerów publicznych, takich jak komputery w kawiarenkach internetowych, uczelniach, biurach lub bibliotekach, ale także w przypadku korzystania z komputera prywatnego w domu użytkownika, użytkownicy powinni wylogowywać się po każdej sesji, w celu uniemożliwienia dostępu innym osobom do jego prywatnych informacji i danych osobowych.

Zmiany danych osobowych

Zalogowany w systemie użytkownik może wprowadzać na swoim koncie zmiany danych.

Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, usunięcie konta użytkownika z serwisu wymaga bezpośredniego kontaktu z nami i przesłania stosownej prośby na adres e-mail: kontakt@ecommercetrends.pl.

Odnośniki do witryn trzecich

Serwis zawiera odnośniki (linki) do innych stron. Zastrzegamy, że nie ponosimy odpowiedzialności za treści, produkty lub usługi oferowane na stronach i serwisach internetowych firm trzecich. Niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania do żadnych danych osobowych, które udostępniasz lub które są zbierane przez strony internetowe zarządzane przez firmy trzecie.

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. Zmiany polityki prywatności obowiązują z chwilą ich umieszczenia na stronie.

Kontakt z nami

W przypadku jakikolwiek pytań lub wątpliwości odnośnie internetowej polityki prywatności firmy prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@ecommercetrends.pl.

Dobre rady

Użytkowniku, pamiętaj o tym, że:

1. gdy korzystasz z jednego komputera wspólnie z innymi użytkownikami, to po zakończeniu korzystania z serwisów Fireball Sp. z o.o., do których potrzebne jest logowanie - wyloguj się, czyli "wyjdź" ze swoich ustawień, aby nikt nie mógł ich podejrzeć;

2. dane podane przez Ciebie przy rejestracji znasz tylko Ty i Fireball Sp. z o.o.. Z naszej strony gwarantujemy, że nikomu nie zostaną ujawnione, Ty też zachowaj ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim;

3. zdarza się, że osoby korzystające z sieci chcą "wyciągnąć" od Ciebie informacje na Twój temat i użyć ich przeciwko Tobie bądź innym osobom. Mogą to czynić np. z chęci zysku lub, w ich mniemaniu, dla dobrej zabawy. Zachowaj ostrożność. Upewnij się, kim jest osoba, która pyta Cię o dane osobowe, jaką reprezentuje instytucje. Pamiętaj, że to właśnie Ciebie chroni ustawa o ochronie danych osobowych.